23 april 2019

Een inkijkje in de werkweek van Luciënne Boelsma

Hoe ziet jouw week er eigenlijk uit? Die vraag krijg ik heel vaak. Het antwoord is: ‘gevarieerd, geen week is hetzelfde’.

De werkweek begint op de maandag meestal op het gemeentehuis. Ik heb dan eerst overleg met de ambtenaren over actuele thema’s zoals: ‘huisvesting, statushouders, kinderopvang, onderwijs’. De ambtenaren houden mij op de hoogte van de ontwikkelingen zowel landelijk als gemeentelijk en de zaken die mijn specifieke aandacht vragen worden uitgebreid besproken. Wanneer er ’s middags ruimte is in de agenda is, dan gebruik ik die tijd om nog een bezoek af te leggen. Vorige week was dat een bezoek aan de ‘Wurkjouwer’ in Haskerhorne. Tijdens deze bezoeken zie en ervaar ik hoe het beleid dat de Raad heeft vastgesteld wordt uitgevoerd en wat de ervaringen zijn van de organisaties.

Op dinsdag is de wekelijkse collegevergadering, deze start altijd om 9.00 uur. Ik begin vaak eerder aanwezig om nog wat stukken door te lezen. Tijdens deze vergadering worden door de ambtenaren onderwerpen toegelicht en worden collegebesluiten genomen. Deze besluiten worden ter kennisneming of besluitvorming naar de raad gestuurd. Na de collegevergadering gaan we regelmatig op werkbezoek. Onlangs waren we te gast bij vluchtelingenwerk. Aan het eind van de middag snel naar huis want in huize Boelsma is voetbal wel een grote passie. Om 17.20 uur ben ik chauffeur voor het carpoolgroepje van één van de jongens. We gaan dan naar de training van ‘ONS’in Sneek.

Op de woensdag en donderdag zijn er vaak provinciale overleggen, bijvoorbeeld over het sociaal domein. Afgelopen woensdag was ik een dagje op stage bij basisschool Dr. G.A. Wumkesskoale in Joure. De leesconsulente van bibliotheek ‘Mar en Fean’ was op school voor boekpromotie , mediawijsheid en leesgesprekjes. Prachtig om te zien. De week ervoor was er op donderdag een prachtige herdenking met de basisscholen van Balk. Samen naar het monument bij het oude gemeentehuis. Het was erg indrukwekkend.

Aan het eind van de middag snel naar huis voor mijn tweede carpoolavond naar ‘ONS’ Sneek. Dit keer voor de andere zoon.

De vrijdag vul ik vaak met stage. Vorige week mocht ik helpen bij de ‘Koningsspelen’ in Sint Nyk. De basisscholen van Sint Nyk, Langweer en Scharsterbrug doen hieraan mee. Spelletjes op het voetbalveld en survivallen in de bos bij de bosvijver. De vrijdag daarvoor heb ik ’s avonds samen met wildbeheer, Staatsbosbeheer, ’t Fryske Gea en de politie meegedaan aan de jaarlijkse reeëntelling. Op prachtige plekken in Gaasterlân geweest.

Het weekend staat in het teken van voetbal en rust. Op een ‘topzaterdag’ ga ik naar vier wedstrijden. De jongste speelt thuis om 9.00 uur bij VVI, de twee middelste jongens om 10.30 en 12.30 uur bij ONS Sneek. Om 14.30 uur sta ik dan weer langs de lijn bij het 1e elftal van VVI. Gelukkig runt de oudste zoon op dat de moment de boerderij!

Op zondag meestal naar de kerk en is er tijd voor familiebezoek.

De combinatie van vergaderingen en bezoekjes in onze prachtige gemeente maakt de week afwisselend en het werk prachtig om te doen.

 

Lucienne Boelsma

Wethouder in de gemeente ‘De Fryske Marren’

Gevarieerd, geen week is hetzelfde

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.