17 september 2020

Fractievoorzitter Sijtsma laat van zich horen

Alvast een dankzegging voor de uitnodiging van dhr. Saakstra, fractievoorzitter van Harlinger Belang om nogmaals duidelijk te maken waarom het CDA in het verleden gekozen heeft voor een fietstunnel. Opnieuw, het lijkt erop dat de HB fractievoorzitter last van zijn geheugen heeft en niet meer precies weet waarom wij die keuze hebben gemaakt. Ik verwijs dhr. Saakstra naar de opname van de betreffende vergadering. Harlinger Belang haalt oude koeien uit de sloot met het fietspad tussen Midlum en Wijnaldum, een discussie die we al eerder in de raad hebben gevoerd. Harlinger Belang wilde een onderzoek naar een fietspad met brug waar de kinderen niet overheen kunnen fietsen en minder mobiele ouderen niet langs kunnen. Voor de veiligheid van onze kinderen en ouderen heeft het CDA altijd gevochten voor een fietspad met tunnel. Het CDA heeft in 2012 dit plan gelanceerd met als aanleiding dat de basisschool in Winaam ging sluiten en er een veilige fietsroute voor jonge kinderen nodig was. Toen was al duidelijk dat een brug met een laag hellingspercentage waar de kinderen en ouderen overheen kunnen, technisch en praktisch niet past in de route. Dhr. Saakstra is hardhorend wat dat betreft, maar is ook al wat op leeftijd.

In het verslag van Halinger Belang van de raadsvergadering over de huisvesting van de ambtenaren wordt de discussie wederom via social media gevoerd en niet in de raad, daar waar het hoort. Dhr Sijtsma is de weg kwijt volgens Jappie Saakstra. Nou: fractievoorzitter Sijtsma heeft duidelijk in de raadsvergadering namens het CDA haar standpunt om 2 scenario’s uit te werken naar voren gebracht. Een keuze die ongeacht achtergrond of coalitieafspraken gemaakt kunnen worden, waarbij je volgens HB als partij niet tegen het collegevoorstel zou mogen stemmen. Hoe vaak heeft HB deze periode al voorstellen in de gemeenteraad weggestemd, zelfs tegen de begroting.

Dan krijgt het CDA nog een verwijt dat we uiteindelijk toch voor het voorstel huisvesting stemmen. Hierover het volgende: Ondanks dat de wens van het CDA om 2 scenario’s uit te werken geen meerderheid kreeg, heeft het CDA wel vóór het voorstel huisvesting gestemd. Democratisch gezien voor een belangrijk onderwerp als deze, het enige juiste besluit. Een besluit die Harlinger Belang niet begrijpt. Een partij die zich dé lokale partij van de gemeente Harlingen noemt, laat zich bestuurlijk meeslepen door negativisme, frustratie en voert regelmatig (via krant en social media) anticampagne tegen de coalitiepartijen. De regelmatige aantijgingen richting fractievoorzitter Sijtsma druist ook nog eens in tegen de afspraak die we nog niet zo lang geleden in Kimswerd hebben gemaakt om niet met ‘modder’ te gooien via social media. Een gepaste reactie is hiermee op z’n plaats.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HS  

Link tunnel: 
https://youtu.be/5za6sNYtw60

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.