24 januari 2018

Hondenbelasting en moties over zwerfafval en continu dioxinemetingde tijdens de raadsvergadering (24 januari 2018)

Over hondenbelasting en moties over zwerfafval en continu dioxinemeting.

Woensdagavond 24 januari jl. was de voorlaatste raadsvergadering van deze periode.

De gehele raad was aanwezig. Deze keer een korte agenda met vele hamerstukken. Dit zijn stukken waar de Raad het over eens is en dus geen discussie meer nodig. Dat is dan snel klaar.

Het meeste discussie leverde nog de kostenverlaging van de hondenbelasting op. Voor de eerste hond 15,- euro en de tweede en derde hond ca. twee tientjes. De wethouder had op aandringen van de Raad in november 2017 een voorstel gemaakt om de kosten en opbrengsten meer in balans te brengen. Omdat de opbrengst ca. 21.000,-  euro ‘’te veel’’ is besloot de raad de balans (= 77.000,- euro) te herstellen. Vandaar dit voordeeltje in 2018 voor hondenbezitters.

In de discussie ging het daarnaast veel meer om: moet de hondenbelasting nog wel in stand blijven? Het CDA vindt van niet. Omdat een hond een heel belangrijk huisdier kan zijn voor gezelligheid en tegen eenzaamheid. Maar ook voor veiligheid en meer beweging. Meerdere partijen lijken hier ook voor te zijn. Daarom zal dit onderwerp in de volgende raadsperiode zeker weer aan de orde komen.

Over de overlast (en irritatie) van hondenpoep werd ook nog veel gezegd. Meer uitlaatplekken zijn nodig. Maar ook is een beter opruim gedrag bij een aantal hondenbezitters van de hondenpoep nog steeds nodig. Hoe dat te bereiken? Dat onderwerp zal dan zeker ook aan de orde komen!

Een motie van Groen Links en de Waddenpartij over het doorgaan met de continu meting van dioxines bij de REC werd aangehouden. Alhoewel ook het college hiervoor sterk heeft gepleit, is de REC er tegen omdat het volgens hen geen wettelijke plicht meer is. Een enkele deskundige denkt van wel, maar de raad vindt dat dit eerst getoetst dient te worden met andere deskundigen. Wethouder Boon komt hier in februari op terug.

Een motie van Groen Links over het terugdringen van zwerfafval werd na discussie en een schorsing ook aangehouden. Het CDA en alle andere fracties zijn tegen zwerfafval. Hoe dat te bereiken daarover is nog verdeeldheid en twijfel. Groen Links drong aan om voorafgaande aan het Kamerdebat in maart a.s. als gemeente nu al aan te sluiten bij de zgn. Statiegeld Alliantie. Een initiatief van vele gemeenten om van ´´onderop´´ het statiegeld weer in te voeren. Uit onderzoeken en resultaten in andere landen blijkt nl. dat statiegeld nog steeds een goede prikkel is om zwerfafval (flesjes, blikjes, PET flessen) tegen te gaan. De fracties vroegen meer tijd voor onderling overleg. Wethouder Boon heeft binnenkort hierover overleg met de Friese gemeenten en Omrin. Hij komt ook in februari a.s. op dit onderwerp terug.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.