13 maart 2019

Verslag Raadsvergadering 27-02-19 CDA Harlingen

Harlingen – Subsidie Visserijdagen, herziene begroting Dienst Sociale zaken, Frysk taalbelied en Freyhof.

Dhr. Helfrich was vanavond onze raadsvoorzitter, hij kon niet voorkomen dat er geen enkel hamerstuk op de agenda voorkwam. Gelukkig hadden we maar 4 voorstellen op de agenda. Maar de ervaring leert dat korte agenda’s niet altijd betekenen dat we snel klaar zijn.

De VVD vroeg bij het vragenhalfuurtje naar de stand van zaken over de subsidieverhoging van zestienduizend euro die in september vorig jaar door de gemeenteraad verstrekt is. Verschillende fracties zijn benaderd met het oog op de jubileumeditie van de visserijdagen dit jaar, dat er geluiden zijn dat een groot evenement niet door zou gaan. Meerdere fracties willen daarom graag zien waar het gemeenschapsgeld van totaal ruim dertigduizend euro aan is besteed. Ook achteraf moet je verantwoording kunnen afleggen wat je met de subsidie hebt gedaan. De burgemeester gaf gelukkig aan dat het comité hieraan zijn medewerking wil geven.

Het eerste raadsvoorstel ging over de benoeming van enkele leden van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Eens in de drie jaar moet er een roulatie plaatsvinden van de leden. Continuïteit is gewaarborgd door niet ineens de hele commissie te vernieuwen. Het algemeen bestuur van Hus en Hiem heeft daarom een aantal leden voorgedragen te ontslaan, respectievelijk te (her) benoemen als lid van deze commissie. Met uitzondering van de Wad’n Partij kon iedereen hiermee instemmen.

De herziene begroting van de Dienst SoZaWe was het volgende bespreekstuk. Een herziening wil eigenlijk aangeven dat er een correctie wordt aangebracht op de eerder vastgestelde begroting  van de Dienst op 11 juli 2018. De herziene begroting laat een nadelig saldo zien van ruim € 214.000. De stijging komt voornamelijk door de hoge kosten in de Jeudghulp en WMO.

Toen volgde het Frysk Taalbelied. Waarvan de meesten dachten dat het een hamerstuk zou zijn (geen reden tot debat), was dit het langste onderwerp van de vergadering. De meningen waren nogal verdeeld over hoe dit beleidsstuk geïnterpreteerd moest worden. De een vond dat er helemaal geen Frysk en Harlinger beleid zou moeten zijn en nog sterker, opgelegd zou moeten worden. De ander vond het niet meer dan fatsoenlijk en normaal dat onze inwoners zowel in het Frysk en/of Harlingers te woord gestaan kunnen en mogen worden. Ook al is het merendeel van Harlingen niet Fries.

“Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.”

Gelukkig dacht de meerderheid van gemeenteraad daar ook zo over.

Als laatste onderwerp werd gesproken over het bestemmingsplan Freyhof.

Het CDA is blij met 18 nieuwe woningen op deze unieke locatie op het voormalig Harnehal terrein. Om dit planologisch mogelijk te maken, was het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Duurzaamheid, energie-neutraliteit en de groene elementen in dit plan spreken ons erg aan. Ook het beeldkwaliteitsplan ziet er prachtig uit met de verschillende type woningen, maar duidelijk aan elkaar verwant. Bij het binnenkomen van de Freyhof wordt echter wel door elementen onderstreept dat het een besloten sfeer is, maar gelukkig uiteindelijk niet een afgesloten wijk is geworden. Opnieuw een mooie opwaardering van het hele gebied!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.