11. Gerben Wijnia

11. Gerben Wijnia                              

 

kandidaat

De woonlasten voor burgers in Harlingen zijn laag.
Het streven moet erop zijn gericht om dit zo te houden.
De belastingdruk voor bedrijven is daarentegen relatief hoog.
Verlaging van de lasten is nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.