14. Harm Bloemhof

14. Harm Bloemhof                                 

 

Lijstduwer

 

Het CDA staat voor het algemeen belang van de samenleving (Mienskip).
Mensen verbinden met elkaar. Het besef bevorderen dat je niet zonder ‘’de ander’’ kunt.
Met respect en waardering. Ieder heeft zijn talenten en kan daaraan bijdragen.
Het naleven van rechten en plichten bevordert de eendracht en saamhorigheid.
Solidariteit, meedoen, werken voor recht en een leefbare omgeving
maakt onze open samenleving/democratie sterker en mooier!

Speerpunt:
De monumentale waarde van de stad meer voor het voetlicht brengen. Vooral de Hein Buisman panden, het Harlinger aardewerk en de (oude) binnenstad. Verder versterken en aantrekkelijk maken van het Hannemahuis en de bibliotheek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.