4. Wim Wassenaar

Kandidaat raadslid

Ik ben Wim Wassenaar, 63 jaar en geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf boven Tzummarum

Gehuwd met Marijke en ik ben vader van Agnes, Hans en Evelien. Inmiddels “grutske” pake van 4 kleinkinderen. Ruim 35 jaar heb ik samen met mijn vrouw een akkerbouwbedrijf gerund. Ruim 3 jaar geleden deed de mogelijkheid zich voor om ons bedrijf te verkopen. Wegens het ontbreken van een opvolger, maar ook vooral door rugproblemen hebben we de knoop doorgehakt. Inmiddels wonen we alweer ruim 3 jaar in Midlum. Vanaf 1998 ben ik lid van de bestuurscommissie Franeker Harlingen en voorzitter van de grondcommissie.  Deze commissie is ingesteld om de gevolgen  van de bodemdaling door zoutwinning op te lossen. Daaruit is tevens een ruilverkaveling uit voort gekomen waar we nu in een afrondende fase zijn beland. Hiernaast geef ik nog volleybaltrainingen en ben nog werkzaam in de agrarische sector.

Ruim 2 jaar geleden ben ik lid geworden van het CDA. Al enige tijd draai ik mee in de “schaduwfractie”.

Ik wil me graag inzetten voor de gemeentelijke politiek. Bij het CDA vind ik een bestuurscultuur die mij aanspreekt. Mensen die weten wat er speelt in onze gemeente en een bijdrage willen leveren om de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De onderwerpen volkshuisvesting, openbare ruimte en financiën hebben mijn bijzondere interesse.

Al lange tijd houd ik mij bezig met het maatschappelijk leven om me heen. Als lid van het CDA in onze gemeente sta je er midden in. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de gemeentelijke politiek en proberen om verbinding met de inwoners te behouden. Hierdoor kunnen we van betekenis zijn voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten en problemen voor alle inwoners van onze gemeente.

Mijn lijfspreuk is: Alle problemen hebben twee kanten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.