Ronald Bootsma

Voorzitter - (steun)fractie - campagneleider - webmaster - kandidaat Tweede Kamerlid

Wie ben ik?

Mijn naam is Ronald Bootsma, 37 jaar en geboren en getogen in Harlingen. Vele Harlingers kennen mij als het gezicht van een bank waar ik werkzaam was als adviseur dagelijkse bankzaken. Vandaag de dag werk ik bij de afdeling Fraude & Cybersecurity van deze zelfde bank. Ik woon samen met mijn kat Froukje in de wijk Plan Zuid, vlak naast de Bolswardervaart aan de schitterende Elfstendenroute. Naast voorzitter van de lokale afdeling ben ik actief als schaduwfractielid en voorzitter van de fractievergadering. In deze rol denkt ik mee met de fractie en ondersteun ik de fractie waar mogelijk. Als lid ben ik zeer actief; ik zorg dat ik bijna geen fractievergadering mis en ook in de provincie ben ik regelmatig op bijeenkomsten te vinden. 

Tweede Kamer verkiezingen
Als lijstduwer voor de provinsje Fryslân ben ik kandidaat op plaats 60 van de kieslijst voor de Tweede Kamer verkiezingen. Ik ben als lijstduwer gevraagd omdat ik in Harlingen dichtbij de mensen sta en én signalen hoor die alleen de lokale kandidaten horen. Deze signalen reiken soms verder dan de bevoegdheden van de Gemeenteraad en daarvoor is het nodig dat de fracties van het CDA in de Provinciale Staten of zelfs de fractie in de Tweede Kamer deze signalen doorkrijgen. Al voor mijn kandidaatschap wist ik via de korte lijnen die het CDA kent, deze signalen op de juiste plek te krijgen. 

Wat betekent het CDA voor mij
Het CDA heeft een grote betekenis in mijn leven. Voor mij is het CDA dé partij die het meest fatsoenlijk is, die gebaseerd is op (Christelijke) waarden en normen. Dat wil niet zeggen dat ik geen symphatie voor andere politieke partijen heb. In een versplinterd politiek landschap zullen we het allemaal met elkaar moeten doen. Politiek is geen voetbalwedstrijd; respect voor elkaar én vooral samenwerken mét elkaar is onontkoombaar geworden. Ook elkaar wat gunnen is iets wat ik in het huidige politieke sentiment vaak mis. Bij het CDA doet iedereen er toe, doet iedereen mee. Wij maken vooral besluiten door politieke onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Vooral met verstand, wat minder op basis van emotie. Dit betekent niet dat er geen discussies zijn; ik denk persoonlijk dat bij geen andere politieke partij als bij het CDA er zoveel discussie plaatsvindt, omdat elke mening of opinie serieus genomen wordt. Samen met de kernwaarden van het CDA (solidariteit, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid) zorgen de kamerleden van het CDA elke dag opnieuw weer voor een waardevolle bijdrage in de dagelijkse besluiten van Nederland. 

Jouw stem op mij telt!
Als lijstduwer is de kans dat jouw stem ervoor zorgt dat ik in de Tweede Kamer kom niet heel groot. Wél is jouw stem op mij een signaal. Een signaal dat er meer lokale kandidaten op een kieslijst moeten komen bijvoorbeeld, of dat de regio er wel degelijk toe doet. Hoe meer stemmen namens de inwoners van de gemeente Harlingen er naar mij toe gaan, hoe serieuzer men het geluid uit Harlingen zal moeten nemen. Een stem op mij zorgt er daarnaast voor dat deze stem sowieso bij een uitstekend kamerlid terecht zal komen. Denk hierbij aan Pieter Omtzigt, die zich inzet voor een rechtvaardige overheid (publieke gerechtigheid), of Harry v/d Molen (plaats 9), die opkomt voor de belangen van de provincie Fryslân óf Mona Keizer uit Volendam, die als geen ander weet wat er binnen gezinnen speelt en opkomt voor één van de hoekstenen van de samenleving; het gezin. 

Stem dus verstandig; stem lokaal! CDA lijst 3, plaats 60.  
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.