Dienstverlening gemeente

De gemeente Harlingen als dienstverlener moet ernaar streven om

 

- Het aantal digitale producten van het Klantencontactcentrum moet verder te vergroten. Echter, voor
  burgers die dat wensen, blijft documentatie op papier beschikbaar. 

- Het aanvragen van vergunningen voor het houden van evenementen klantgericht dient te zijn, dus met 
  zo weinig mogelijk bureaucratie, afgehandeld te worden. 

- Gratis Wifi in de bebouwde kom van de stad te realiseren.
 
Het CDA is voor een sterk verbonden samenleving waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. Waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en mensen die  niet mee kunnen doen aan die samenleving weer betrokken worden en indien nodig ondersteund worden. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.