Veiligheid

Binnen onze gemeente willen wij goede faciliteiten, constructief overleg én willen wij;  

- Slagvaardige voorkoming en bestrijding van overlast. 

- Een slagvaardige politie en brandweer, die met voldoende mensen en middelen zichtbaar zijn.

- Dat onze gemeente krachtig en goed wordt bestuurd. Als het kan zelfstandig en wendbaar, waar het 
  moet een effectieve samenwerking met andere partijen en andere gemeenten. 

- Besluiten die worden genomen duidelijk zijn, juridisch goed onderbouwd en valide.

- Een goede verhouding met buurgemeenten en een goede positie in gemeenschappelijke regelingen zijn 
  van groot belang. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.