Werk & Inkomen

Onze standpunten en het streven door de gemeente Harlingen zijn: 

- Zoveel mogelijk mensen hebben een baan en een voldoende inkomen. 

- Het verder stimuleren van werkgelegenheid in het algemeen en in de haven en op de industrieterreinen 
  in het bijzonder. 

- Een goede relatie met het MKB onderhouden, onder meer om economische groei te bevorderen. 

- Met de gemeente, als aandeelhouder van de verzelfstandigde haven, optimaal profiteren van de 
  economische mogelijkheden die zich voordoen. 

- Harlingen moet meer uitstralen dat het een aantrekkelijke plaats is om te ondernemen. 

- Het aantrekken en faciliteren van zorginstellingen bevorderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.