Annemarie Scheweer

Raadslid & Lid Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Annemarie Scheweer (26) 
Medewerker tuchtzaken bij de KNVB
Bontebok

Annemarie Scheweer had als het om de politiek ging een gemakkelijke basis. Haar vader was 20 jaar wethouder in Heerenveen. Daardoor kreeg ze als geen ander mee dat het bestuur van een gemeente erg belangrijk is, omdat de gemeenteraad besluiten neemt die vaak in een directe omgeving zichtbaar en voelbaar zijn.  Ze voelt zich verantwoordelijk voor haar medemens en vanuit die overtuiging heeft ze zich verkiesbaar gesteld.

Dat er in de woonsector flink wat moet gebeuren staat voor Annemarie als een paal boven water. Voor het tekort aan woningen voor verschillende groepen in de gemeente wil ze zoeken naar oplossingen. Zo vindt ze dat inbreiden kan leiden tot meer woningbouw, bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen te verbouwen tot woning. Dat regelen is één van haar speerpunten. Ook het inventariseren naar welke woningen vraag is en voor welke groepen, staat hoog op haar prioriteitenlijst om de dorpen leefbaar te houden. Verder ligt haar focus op een groene en gezonde leefomgeving om de leefbaarheid te verbeteren. Meer groen kan een bijdrage leveren aan het behalen van klimaatdoelen, hete zomers koeler maken en wateroverlast bij hevige buien voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door tegels in tuinen en het openbaar gebied te vervangen door groen. Verder wil ze zoeken naar manieren waarop zowel burgers als bedrijven kunnen verduurzamen en welke rol de gemeente daarin kan spelen. Ze vindt dat daarin niet alleen een taak ligt voor de overheid, maar voor iedereen in de gemeente, burgers en bedrijven: het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

“Ik wil de wereld op een goede manier doorgeven aan volgende generaties”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.