7. Feikje Fokkema

Heerenveen

Feikje Fokkema (35)
Opleidingsmanager ROC Friese Poort
Heerenveen - Skoatterwâld

Het belang van gemeentelijke politiek werd Feikje Fokkema aan de eettafel duidelijk aangezien haar vader jarenlang wethouder was in Tytsjerksteradiel. Dat het woord politiek veel mensen afschrikt beseft ze zich.  “Maar je eigen leefomgeving wordt zo door de politiek bepaald.” 

Jongeren staan bij haar hoog op het prioriteitenlijstje, niet in de laatste plaats door haar werk als  opleidingsmanager bij het ROC Friese Poort.  Ze constateert dat de eenzaamheid onder de jeugd alleen maar toeneemt, zeker ook door corona. Die eenzaamheid verminderen, maar ook zorgen voor voldoende voorzieningen op het gebied van sporten, ontspanning en ontmoeting vindt ze cruciaal. Met haar 35 lentes beseft ze wel dat het communiceren met de jeugd overigens niet meer gaat zoals dat in ‘haar” tijd ging. De jeugd zelf vragen hoe leeftijdsgenoten bereikt kunnen worden, vindt ze de manier. En oprecht luisteren en de tijd nemen.  “Jongeren betrekken bij de politiek, juist op gemeenteniveau moet mogelijk zijn en gefaciliteerd worden.”

Een intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is volgens haar daarnaast van groot belang. Maar ook een diversiteit in onderwijs. Zodat er aanbod is dat bij de jongere past. Maar ook voldoende leerondersteuning of een uitdaging voor het kind dat in een sneller tempo leert. Verder zou de gemeente kunst- en cultuureducatie, kennis van de natuur, milieu en landschap moeten stimuleren.  Door wandelingen in de bossen, door een bezoek aan Museum Belvédère bijvoorbeeld. En er moeten voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn door de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven te versterken. De gemeente kan daar een rol in spelen door over de accreditatie voorlichting te geven en duidelijk te maken wat zo’n stage het bedrijf oplevert.

“Ik zou aan jongeren willen vragen, wat mis je nog in Heerenveen?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.