13. Broer Rooda (Grou)

14. Romke van der Wal (Buitenpost)

15. Lucienne Boelsma (Idskenhuizen)

16. Abel Reitsma (Leeuwarden)

17. Marcel Bos (Wolvega)

18. Hanneke Zonderland (Sonnega)

19. Hendrik Sijtsma (Harlingen)

20. Hayo Halbersma (Dokkum)

21. Hedwich Rinkes (Heerenveen)

22. Niels Jacobi (Drachten)

23. Thea Kuipers – Jorna (Twijzelerheide)

24. Bauke Dam (Bolsward)

25. Petra van den Akker (Sneek)

26. Engbert van Esch (Oosterwolde)

27. Suzanna Twickler (Nes Ameland)

28. Doeke Fokkema (Garyp)

29. Bearn Bilker (Oudwoude)

30. Durkje Groen (Drachten)

31. Symen Tamminga (Leeuwarden)

32. Rienk Schootstra (Buitenpost)

33. Sietske Poepjes (Makkum)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.