25 april 2018

CDA gaat voor een groene omgeving

Tijdens de vorige raadsperiode heeft het CDA, samen met de PvdA, een voorstel ingediend met als doel de stad ‘groener’ te maken.

In meerdere wijken en dorpen van onze gemeente zie je dat bewoners in toenemende mate hun tuinen gaan bestraten of betegelen; in 15 jaar is er 30% aan verharding bij gekomen!

Met bovenstaand citaat begonnen wij ons betoog, hier zat onze zorg in. Om de trend van verstening van de tuinen te doorbreken, is het noodzakelijk om de inwoners van onze gemeente voor te lichten dat een groen ingerichte tuin helemaal niet automatisch betekent dat dit een arbeidsintensieve tuin is. Daarnaast is het noodzakelijk dat de informatie laagdrempelig en eenvoudig te bereiken is voor veel inwoners. Daar zijn we destijds meteen mee begonnen en met succes!

Vanavond kregen wij in de Raad een evaluatie van dit project, het blijkt goed te werken. Meerdere partijen zijn geïnspireerd geraakt en in enkele wijken in Leeuwarden en ook in het dorp Grou hebben de tuinen een groener aangezicht gekregen. Het College heeft besloten om opnieuw geld vrij te maken voor een vervolg op dit plan en dat is dus goed nieuws voor ons. Hopelijk kunnen we dit concept uitrollen en bevorderen we het groen, de biodiversiteit en verminderen we de wateroverlast.

Het volgende doel is om nog meer tuinen aan te pakken. Kleine en laagdrempelige stappen, grote impact. Wij zijn voor! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.