14 november 2021

CDA helpt laaggeletterden

Door: Jannie Atsma

Laaggeletterdheid is een onderwerp waar ik mij de afgelopen raadsperiode steeds voor het ingezet.  Ik was maandag 8 november jongstleden dan ook heel blij dat de motie van het CDA en D66 om een verbinder Laaggeletterdheid aan te stellen, door de gemeenteraad unaniem werd aangenomen! Zo kunnen we mensen die moeite hebben met lezen en schrijven beter helpen.

Dit onderwerp verdient ook de aandacht in de rest van Fryslân. Een aantal weken geleden stond in de Leeuwarder Courant het verhaal van de taallessen op school bij Kinderkoepel in Leeuwarden. Op dinsdag  9 november had ik hierover een gesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes hoe we dit nog kunnen uitbreiden. Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.