19 juni 2018

CDA maakt zich sterk voor toerisme in Grou

De CDA fractie van Leeuwarden bracht afgelopen week een werkbezoek aan Grou. Samen met de CDA Statenfractie bezochten zij het waterrijke gebied rondom Grou.

Het dorp vreest voor de verbreding en aanpassing van de waterwegen in Grou. In de Staten van Provincie Fryslân wordt gesproken over een nieuwe vaarweg van en naar Drachten. Deze zou dwars door het watersportgebied van Grou moeten gaan lopen met alle gevolgen van dien. Het maatschappelijk middenveld van Grou ziet deze nieuwe vaarwegen als een grote bedreiging voor de toeristische sector. Bij aanpassingen van de vaarwegen zouden er grote vrachtschepen dwars door watersportgebieden en het natuurgebied de Burd kunnen varen. Het CDA ziet Grou als hét watersportdorp van de gemeente en misschien wel van de hele regio. Daarom ondersteunt het CDA de bezwaren van de Grouster middenstand, Pleatslik Belang en boeren. In een goed overleg tussen de Statenfractie en de gemeentelijke fractie van het CDA in het Grouster Theehús kwamen zij tot de conclusie dat ze samen op gaan trekken om nieuw onderzoek naar deze vaarweg te keren. Zowel de Statenfractie als de gemeentelijke fractie maken zich sterk voor de leefbaarheid in Grou en de bescherming van de toeristische sector.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.