09 februari 2022

Verwijs DIFTAR door naar de kliko

Vorig jaar heeft deze Raad in meerderheid het besluit genomen om burgers extra te belasten voor het afval dat zij maken. Het CDA heeft zich hier van meet af aan tegen verzet. De nadelen wegen vele malen zwaarder dan de veronderstelde voordelen. Diftar brengt: hogere lasten, meer afvaldump, meer ongelijkheid in de samenleving en meer wantrouwen jegens buren. Dit zien niet alleen wij, maar ook de storm van negatieve reacties n.a.v. het besluit deed ons sterken in onze opvatting. Denk aan de onafhankelijke reacties van PEL en de Huurders van Elan, allemaal zijn ze tegen. 

Met de brief van november bleek dat het systeem ook nog eens technisch niet werkend is te krijgen. Dit is overmacht uiteraard, maar toont wel direct de gebreken van het systeem aan. Wie zegt ons dat dergelijke techniek ook bij de daadwerkelijke invoering niet tot problemen zal leiden? Ik denk dat daarom nu het moment is om te besluiten om DIFTAR alsnog door te verwijzen naar de kliko.

Partijen als D66 en PVDA verklaren zich solidair met het collegebeleid om diftar in te voeren, maar verzuimen zich solidair op te stellen jegens mensen met een kleine beurs. 
En dat is denken wij als CDA wel de kern, willen we een solidair afvalbeleid waar iedereen mee kan komen en  het betaalbaar is door gezamenlijk de lasten te dragen? Of willen we een individualistisch beleid waar gezinnen, hoogbouwbewoners en anderen zwaar belast worden?

CDA is zeker niet tegen de doelstelling om onze afvalproductie te reduceren: alleen dit begint bij de producent van - met name - de verpakkingsindustrie. Die moet om landelijk/Europees niveau gestimuleerd worden minder materiaal te gebruiken, je moet niet die vraag neerleggen bij de gewone man. Immers: niet iedereen heeft de luxe om voor een duurder,  minder verpakt of beter product met langere levensduur te kiezen. 

Het college is ook tot het inzicht gekomen dat gezinnen met kleine kinderen onevenredig hard gepakt worden door het nieuwe beleid en heeft daarom als doekje voor het bloeden besloten een aantal containers te plaatsen voor de pampers. Deze komen enkel in Leeuwarden en 1 in Grou, mensen uit de buitenwijken en dorpen mogen tot 15 kilometer sjouwen met hun zakjes ontlasting. Dit gesleep met luiers heeft overigens ook geen enkel nut voor een beter milieu, Omrin kan immers al twee jaar de luiers uit het afval filteren door nascheiding. 
Voorstanders van DIFTAR schermen met de angst dat het huidige systeem alleen maar duurder gaat worden. De gevreesde stijging van kosten is echter dit jaar uitgebleven, we betalen met het huidige systeem het zelfde bedrag als vorig jaar, dit is lovenswaardig en nastrevenswaardig in het komende decennium.

Voorzitter concluderend: de argumenten die wij eerder hebben aangedragen zijn blijven staan. Maar de lijst van gevaren en nadelen is enkel langer geworden (gelet op de technische mankementen en de bijvoorbeeld de luiers). Daarom pleiten wij hier nogmaals tot herbezinning. DIFTAR draagt maar beperkt bij aan afvalreducering, maar legt wel de rekening bij de 'gewone man' die maar zo beperkt invloed erop heeft. Begin er niet aan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.