16 oktober 2018

Een Reuzenbedrag

Nog steeds krijgt menig persoon kippenvel bij het terugdenken aan de Reuzen van Royal Deluxe. Ze liepen door onze stad en mensen trokken er massaal op uit om ze te bewonderen. Grote poppen die tot de verwondering spraken bij jong en oud. Een enorm succes voor onze gemeente, maar wel eentje met grote financiële gevolgen zo bleek daags na het evenement.

De kosten voor dit evenement zouden komen te liggen bij de gemeente Leeuwarden, zoveel was bekend. Hier was ook rekening mee gehouden door iedereen, echter kwamen de burgemeester en wethouder met verontrustend nieuws; de Reuzen hebben meer gekost dan aanvankelijk gedacht. Kosten voor aanpassen fysieke omgeving en de kosten voor de veiligheid vielen hoger uit dan verwacht.

Als CDA vinden wij de kosten voor de veiligheid plausibel, dit staat altijd voorop bij grootschalige evenementen als deze. De aanpassingen in het fysiek domein leken ogenschijnlijk makkelijk te gaan, maar ook hier was begrip voor. De grootste zorg voor ons was de zoveelste financiële tegenvaller binnen dit onderwerp. We bezuinigen constant op allerlei grote thema’s en we steggelen wekelijks over soms duizenden euro’s binnen de budgettaire kaders maar voor dit worden zomaar enkele tonnen beschikbaar gesteld. Bij monde van woordvoerder Abel Reitsma werd het college gevraagd naar deze situatie en ook werd er gevraagd naar de toekomst. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat verwacht het college van de eindafrekening? Wat ons betreft is het plafond voor uitgaven naar de Culturele Hoofdstad wel bereikt namelijk.

De oppositie bracht een motie in waarin stond dat het college de raad eerder moet informeren bij dergelijke significante overschrijdingen, hier zouden we dan op kunnen inspelen wanneer nodig. Het CDA steunde deze oproep, misschien tot verbazing van velen, maar wij erkennen de boodschap. Om ons werk te doen in de raad dienen wij tijdig geïnformeerd worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.