17 oktober 2016

Extra nieuws oktober

Beste CDA leden,

Het CDA heeft onlangs het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen (maart 2017) gepubliceerd: “Keuzes voor een beter Nederland.”

Dit programma is tot stand gekomen na veel inbreng van leden.

Het is nu aan ons om het te bepreken en of we met dit programma kunnen instemmen, dan wel er wijzigingen in willen aanbrengen (amendementen).

We hebben daarvoor de volgende procedure vastgesteld:

·       Het Algemeen Bestuur bespreekt het programma op 1 november.

·       Op de gezamenlijke Ledenvergadering van 8 november horen we graag uw inbreng.

We sturen u bijgaand het programma toe. U kunt het overigens ook vinden op de CDA site.

Door u tijdig te berichten hopen we dat u tijd vindt het programma te lezen als voorbereiding op de ALV.

Vriendelijke groet,

Max Westerhof,

Secretaris CDA Lwd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.