01 maart 2017

Inzamelen oud papier

Het CDA hecht veel waarde aan de oud papier actie en maakt zich hier al jaren hard voor. Met name de verbinding en wederkerigheid binnen de samenleving die deze actie met zich mee brengt vinden wij van grote waarde. Naast de subsidies biedt OPA ook de kans om zelf een zakcentje te verdienen, deze inkomsten kunnen worden gebruikt voor allerlei mogelijkheden waar de buurt of vereniging baat bij heeft.

Wij maken ons zorgen dat de vrijwilligersorganisaties in de toekomst niet meer de kans krijgen om zelf een extra bedrag bij te verdienen.

Tegelijkertijd constateren wij dat het volume wat opgehaald wordt afneemt. Ondanks dat de oud papierprijs per ton stijgt blijft die voor de OPA-actie gelijk. Hierdoor nemen de inkomsten af. Wij verwachten dat dit in de toekomst alleen maar meer zal zijn. Wij maken ons dan ook zorgen om de houdbaarheid van de OPA-actie op de lange termijn als wij onder de huidige voorwaarden doorgaan. Voor het CDA is het maatschappelijk rendement in deze actie vele malen waardevoller dan het financiële rendement en hierom willen wij ook het gesprek aangaan met de wethouder, ook al zijn wij ons ervan bewust dat er op dit moment geen besluit ligt.
 
Afgelopen maandag hebben we in het forum dan ook gevraagd aan de wethouder wat haar plannen zijn en hoe zij de toekomst ziet omtrent de papierinzameling in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.