16 maart 2017

Nieuwe wethouder CDA Leeuwarden

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing is bekend. Voor Harry van de Molen (CDA-wethouder) is daarmee duidelijk dat hij Tweede Kamerlid zal worden. Voor de vacante plaats in het College van B&W draagt het CDA Marianne van Hall-Disch voor.

Vele jaren is Harry van der Molen actief geweest als CDA fractielid en voorzitter en de laatste jaren als wethouder in Leeuwarden. “Met een warm hart voor de publieke zaak”, heeft hij -volgens lokaal voorzitter Theo Joosten - zich ingezet voor onze gemeente. Wij feliciteren Harry met het Kamerlidmaatschap, waarin hij ongetwijfeld een ware volksvertegenwoordiger zal zijn.

Marianne van Hall-Disch (1951) wordt voorgedragen door het CDA als kandidaat wethouder voor de rest van dit jaar. Geen onbekende in Leeuwarden, want van 2001 tot 2014 was zij directeur van SKL Kinderopvang en daarna twee jaar toegevoegd lid van de Raad van Toezicht van de Coöperatie Amaryllis namens B&W. De afgelopen drie jaar was ze voorzitter van het Mienskipsfonds in Leeuwarden. Een Fonds ingesteld door de Gemeenteraad om op praktische wijze een bijdrage te leveren aan initiatieven die leven in de Leeuwarder samenleving. Van 1994 tot 2001 was zij wethouder in de gemeente Appingedam. Ook is zij lid geweest van de Provinciale Staten van Friesland (2003-2004).

Het CDA is er zeer mee ingenomen dat Marianne zich bereid heeft verklaard gedurende de rest van deze zittingsperiode het wethouderschap te willen invullen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.