23 december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie:
Van harte welkom vrijdag 13 januari in Warten op onze nieuwjaarsreceptie. Een informeel samenzijn waarin we onder het genot van een hapje en een drankje elkaar de beste wensen meegeven en kunnen bijpraten!                                                                    
Conferentiecentrum, De Wartenster, Midsbuorren 7, Warten, start 16.30 uur                                           


GELOVEN IN HET CDA.
Nog even en het jaar 2022 wordt meegenomen op de vleugels van de tijd. Wat rest zijn herinneringen aan mooie, drukke, saaie, liefdevolle, verdrietige, boze, troostvolle en nog vele andere momenten. In en buiten het CDA. December dat nu toch een beetje kou omarmt, is zo’n maand, waarin we toch ook terugkijken op het afgelopen jaar. Voor het CDA Leeuwarden stonden de eerste maanden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. En we kunnen vaststellen dat die succesvol zijn verlopen! We hebben meer stemmen binnengehaald dan vier jaar geleden. Maar toch net geen vijfde zetel. En het CDA doet mee in de coalitie. In de raad klinkt regelmatig de stem van onze, inmiddels in het huwelijk getreden, fractievoorzitter Wieke Goudzwaard. Er is sprake van teamwork in de fractie. Als bestuur waren we blij met de versterking van Marieke Meinders.

En onze wethouder doet de goede dingen. De start in september met de leden bij Jongia was goed. Boeiend om te horen hoe een bedrijf zich beweegt op het wereldtoneel. Maar ook het samen eten van o.a. een, wat mij betreft stevig uitgevallen hamburger in Spinoza, was een goed samenzijn.

Het komende jaar is het zaak om het CDA op de kaart te houden. De provinciale verkiezingen en het Wetterskip komen eraan. En dat wordt een stevige kluif. Maar we gaan ervoor! We strekken ons uit, borstbeen vooruit en blijven werken aan een goede uitkomst.

Voor nu nog even wachten. We leven in de tijd van advent, de vier weken voor kerstmis. Een tijd vol verwachting. Wij kijken uit naar de geboorte van Jezus, Zoon van God. Voor de zondag 11 december, elke dag staan er teksten klaar vanuit het Ignatiaans bidden, stonden we stil bij Jesaja 35:3-4a.5-6a en Matteus 11:2,4-5. Beide teksten spreken o.a. over de blinden die zullen zien en de doven die zullen horen. Maar ook over de verwachting en het verlangen naar hoop en perspectief voor de toekomst. 

Ik wens ons toe dat wij het komende jaar ogen en oren open houden en ook als CDA  zien en horen wat de samenleving van ons vraagt. Dat de CDA fractie en onze wethouder een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het ‘doen van de goede’ (Titus Brandsma) dingen in de raad. En dat wij als bestuur  nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen zodat Siebolt Dykstra en Folkert Bruinsma met een gerust hart na jarenlange inzet kunnen afronden.

Ik hoop ook op vrede in Oekraïne. Al ben ik ontzettend bang dat Poetin alle steden in de Oekraïne hetzelfde lot heeft toegedacht als Aleppo. Maar laten we hopen dat dat niet zo is.

Agda Wachter,
Bestuursvoorzitter CDA Leeuwarden.
 

VERBINDING.
Leave minsken,

Het is de eerste maal dat ik als fractievoorzitter mag terugblikken op het afgelopen jaar. En wat een bewogen jaar, Corona, de inval in Oekraïne, de energiecrisis, de gierende inflatie, de stikstofcrisis en de protesten, de vluchtelingen. Zulke grote thema’s en zulke grote vraagstukken. Ik heb me de afgelopen maanden vaak afgevraagd: hoe kunnen we als CDA van betekenis zijn, wat kunnen we als fractie doen in onze gemeente en wat kan ik zelf doen als mens?
 
Voor mij stond het afgelopen jaar in het teken van de verbinding. Op veel verschillende manieren. Voor ons als fractie door de verbinding te zoeken met de mensen in de gemeente en met hen die ons het politieke vertrouwen gaven door op ons te stemmen. We hebben verbinding gezocht met de andere partijen en kwamen in de coalitie. Ik weet zeker dat we dit succes te danken hebben aan onze kernwaarden. We zijn eerlijk en realistisch en je kunt op ons bouwen. Het CDA neemt haar verantwoordelijkheid. 

Die verbinding kun je ook zien in onze fractie. Wat een geweldige vrouwen zitten daar! Wat hebben we het getroffen met Fokelien, Jannie en Tiny. Alle drie staan ze midden in de samenleving en weten ze wat er speelt. Ze zijn bereikbaar en benaderbaar. Een voorbeeld van verbindende volksvertegenwoordigers. Anna Tjalsma is onze fractieondersteuner en we zijn blij dat we zo’n slimme en energieke dame in ons midden hebben, die zich met het CDJA ook inzet voor de jongeren in onze partij. We zijn trots op Abel, onze wethouder die zijn jonge gezin combineert met de zware verantwoordelijkheden als wethouder.
Mij werd wél gevraagd of het wel goed zou komen met alleen maar vrouwen in een fractie. Ik kan jullie verzekeren, dat komt zeker goed. Er is in de fractie een oprechte intentie, een diep gevoelde verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor de burgers in de gemeente. Jannie zet zich met hart en ziel in voor de laaggeletterden, voor de korpsen en bijt zich vast in de complexe woning en 
omgevingsdossiers. Fokelien is onze onvermoeibare volksvertegenwoordiger  die iedere burger met raad en daad te woord wil staan en blijft knokken voor het geluid van de dorpen en de buitengebieden in de gemeenteraad.Tiny is als schooldirecteur in Leeuwarden Oost de stem van hen die al zo lang hoorden dat je van een dubbeltje geen kwartje kunt worden, zij vecht voor de kansen van ieder kind. En dan doe ik ze nog te kort, want ze doen zoveel meer. 

Ik mocht de verbinding aangaan met deze dames als fractievoorzitter en ik heb die uitdaging in dankbaarheid ontvangen. Ik blijf zoeken naar de balans tussen de goede samenwerking in onze coalitie en ons eigen verhaal. Want we hebben veel te vertellen.

 Voor mij persoonlijk was er dit jaar ook een andere verbinding, ik ben getrouwd met Maarten. Ik voel mij dankbaar dat ik de liefde dit jaar zo mocht vieren. Deze fractie zoekt de verbinding met elkaar en met de andere partijen. Het geluid van ons als middenpartij is relevanter en belangrijker dan ooit. Het CDA is geen polariserende partij maar is juist op zoek naar samen. Minder jij, en meer wij. Verbinding en de menselijke waardigheid zijn geen ouderwetsheden die aan de kant geschoven kunnen worden maar zijn de woorden die ons mens maken. Wij proberen continue als fractie in de gezamenlijkheid te staan voor de inwoners van onze gemeente. En we hopen dat we iets kunnen betekenen, hoe klein soms ook en dat zullen we ook in 2023 weer doen.
 
Ik wens een ieder een gezegend kerstfeest en alle goeds voor 2023. Wij hopen als fractie jullie te ontmoeten, en te horen. Onze deur staat altijd open.
 
Wieke Goudzwaard Wiersma,
Fractievoorzitter CDA Leeuwarden.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.