07 maart 2016

Nieuwsbrief maart

Korte maand, lange dagen
Deze maand was een korte, volle en mooie maand. Terugkijkend op afgelopen maand dan schieten mij twee onderwerpen meteen binnen; dorpen en evaluatie.

Februari stond voor de fractie in het teken van de dorpen; we hebben verschillende werkbezoeken gedaan en ook op verscheidene locaties inloop-avonden georganiseerd.
Op social media hebben we hier verslag van gedaan en natuurlijk staan op de website de uitgebreide verslagen.

Het tweede woord was evaluatie; dit komt door de MTR, oftwel de Mid-Term Review. Een moment waarin wij  gaan kijken naar de huidige stand van zaken van de gemeente. Het is een tussenbalans, je kan op deze manier kijken naar naar de ontwikkeling en voortgang van de gemaakte afspraken. De afgelopen twee jaren zullen worden geevalueerd maar ook zal er worden gekeken naar de huidige stand van zaken, de trends en de toekomst. Het CDA wil hier een essentieel onderdeel van zijn, wij hebben natuurlijk onze prioriteiten die we graag onder de aandacht willen brengen zodat ze kunnen worden uitgevoerd. Politiek in haar pure vorm! Debat, onderhandeling en het nastreven van ons gedachtegoed en visie. Deze aspecten bij elkaar zorgden ook voor dynamische weken en dus ook een late nieuwsbrief.

Tot volgende maand!
Friso Douwstra
Fractievoorzitter CDA Leeuwarden


Herindeling
De vorige keer schreef ik over de voorbereiding op twee verkiezingen in 2017.
In maart die van de Tweede Kamer en in november voor de gemeente. Voor de meeste andere gemeenten worden de gemeentelijke verkiezingen gehouden in maart 2018. Wij hebben met vervroegde verkiezingen te maken door een gemeentelijk herindeling met Leeuwarderadeel een klein deel van de Littenseradeel per 1 januari 2018.

Met beide CDA afdelingen uit deze gemeenten is al geruime contact over de gevolgen voor deze herindeling. Het meest intensief met Leeuwarderadeel, omdat het daar over een gehele afdeling gaat. Op hoofdlijnen hebben wij - in goed overleg - voor de samenvoeging tot één afdeling in 2018 belangrijke afspraken gemaakt. Zo zullen de voorbereidingen op de verkiezingen gezamenlijk worden besproken en uitgevoerd: campagne voorbereiding, opstellen en vaststellen van verkiezingsprogramma programma en de kandidatenlijst.

Een werkgroep uit beide besturen bespreekt en organiseert deze activiteiten. Het idee om over deze onderwerpen gezamenlijke ledenvergaderingen te houden, zien we als een goede uitvoering te werken aan kennismaking met elkaar en samen te besluiten over de genoemde onderwerpen.

De eerste gezamenlijk ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 maart in Stiens
(aparte uitnodiging volgt). Van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groet,
Theo Joosten
Adelingsvoorzitter


Jong geleerd is oud gedaan
Toen een paar jaar geleden de economische crisis uitbrak, sloeg ook de werkloosheid hard toe. Veel mensen kwamen aan de kant te staan. Waaronder veel jongeren. In onze gemeente en provincie was dat niet anders. Ik wil niet spreken over een ‘verloren generatie.’ Dat is al te snel gezegd, maar voor veel jongeren is het nog steeds lastig om aan een baan te komen. In Leeuwarden, maar daarin zijn we niet uniek in Nederlands, hebben veel jongeren met een mbo opleiding er veel last van. Veel hoger opgeleide jongeren namen banen op mbo niveau aan. Dus ging het dubbelop: weinig banen en nog minder voor jongeren met een middelbare opleiding.

Voor ons als CDA Leeuwarden alle reden om in te zetten op jeugdwerkloosheid. Als wethouder houd ik me er wekelijks mee bezig. In Fryslân hebben we het geluk dat alle Friese gemeenten samenwerken om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Deze week komt er een verslag uit van drie jaar waarin er met Europese subsidie hard gewerkt is aan het tegengaan van de jeugdwerkloosheid. Het verslag staat vol met praktische voorbeelden. Mooi om te zien dat onderwijs, ondernemers en gemeenten de handen ineen hebben geslagen. Met resultaat; in totaal zijn er 995 jongeren begeleid naar werk, 338 jongeren gingen weer naar school en 111 jongeren hebben een scholingscursus gevolgd. Veel jongeren zijn nog steeds aan het werk omdat ze al snel een jaarcontract kregen.

Zelf ben ik mentor geworden voor een jonge werkzoekende in Leeuwarden. Het is goed om ook zelf ‘in de praktijk’ bezig te zijn. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we gesproken over het vinden van werk, wat er bij sollicitaties komt kijken en hoe je met je loon om gaat. Sinds een paar maanden heeft hij weer werk gevonden. Op eigen kracht en tot nu toe tot volle tevredenheid. Zijn grootste motivatie: “niet thuis op de bank zitten. Want dan wen je er aan en dan blijft het zo. “ Dat is in een notendop een van de redenen om werk te maken van jeugdwerkloosheid; als je al jong ‘aan de kant staat’ wordt je toekomst er niet positiever op.

Helaas zien we het aantal jongeren in de bijstand ook in Leeuwarden weer licht toenemen. Jongeren die voorheen een jonggehandicapten uitkering kregen zijn daar nu vaak van uitgesloten. En dan is alleen de bijstand nog een optie. Ook met die groep zijn we aan de slag. Want ook zij willen graag aan het werk. Genoeg te doen dus. Werk aan de winkel.

Met vriendelijke groet,
Harry van der Molen
Wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.