09 februari 2023

Schriftelijke vragen: Behoud unieke vondst Waagplein Leeuwarden

Wieke Goudzwaard stelt namens het CDA schriftelijke vragen aan het college van de gemeente Leeuwarden, dit nav de vondst op het Waagplein.

Wij zouden het eeuwig zonde vinden wanneer deze unieke historische vondst zomaar uit ons zicht verdwijnt. Daarom wil het CDA graag dat het college gaat onderzoeken of er geen mogelijkheid is om deze stenen te laten liggen en er een  vloer over heen te leggen die doorzichtig is. Dit zie je veel in steden met een historische binnenstad, door heel Europa heen.
Onze historische fundamenten zijn nu zichtbaar, heden en verleden lopen door elkaar heen en dit historische erfgoed willen wij bewaren en zichtbaar maken.  

Lees hieronder de schriftelijke vragen die gesteld zijn: 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden
Datum: vrijdag 3 februari 2023
Onderwerp: behoud unieke vondst Waagplein Leeuwarden Geacht College,
Naar aanleiding van de berichtgeving over het Middeleeuws Waaggebouw in Leeuwarden, onder andere in het artikel van de LC, online gepubliceerd op 02-02-2023 om 12.23, heeft de CDA fractie de volgende vragen:
1) De Middeleeuwse Waag in Leeuwarden blijkt niet alleen veel groter dan verwacht, ook de in vierkantjes gelegde bakstenen vloer is nog gaaf. De archeologisch adviseur van de gemeente noemt de vondst “ Uniek”. Het CDA wil graag van het college weten of zij de mening van de archeologische adviseur deelt dat deze vondst uniek is.
2) Deelt het college de opvatting van het CDA dat deze vloer onderdeel is van ons cultureel erfgoed en dat wij daar zeer zuinig mee moeten omgaan?
3) Het CDA meent dat dit deze unieke historische vondst niet zomaar weggehaald moet worden voor bomen maar dat er serieus moet worden gekeken naar een manier om deze vondst te bewaren en te bewaken voor de toekomstige generaties. Het verleden tastbaar maken past bij onze oude historische stad en maakt de beleving van de binnenstad nog meer bijzonder. We hebben hier te maken met een uniek moment waarin het verleden en het heden elkaar kunnen raken, waarbij we staan op de wortels van onze stad, op de fundamenten van onze voorgangers. Het CDA hoort heel graag de visie van het college op de omgang met dit historische erfgoed.
4) Het CDA pleit voor een onderzoek naar het behouden van deze vloer. In verschillende steden uit de oudheid zien we constructies waarbij er met een doorkijk wordt gewerkt: de oude vloeren worden bewaard door er een doorzichtige vloer overheen te leggen. Wij willen graag van het college weten of deze oplossing is onderzocht, en zo niet; of het college bereid is deze oplossing serieus te onderzoeken.
5) Daarnaast willen wij graag van het College weten of zij de raming van de kosten om deze unieke historische vloer te behouden zouden willen voorleggen aan de raad om een afweging te kunnen maken of we de inrichting van de binnenstad willen wijzigen en deze unieke vondst kunnen bewaren en wellicht kunnen combineren met de gewenste en geplande bomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.