Speciale Sport
02 februari 2018

Schriftelijke vragen sportbeleid

Het CDA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te kunnen sporten, daarom besteden we veel aandacht aan de toegankelijkheid en het voortbestaan van sportclubs. Onlangs hebben we overleg gehad met enkele vertegenwoordigers van sportverenigingen uit onze gemeente. Hierbij kwamen een aantal zorgelijke zaken naar voren, daarom hebben we het college de onderstaande brief gestuurd.

 

Geacht college,

Onlangs heeft de CDA fractie een overleg gehad met enkele vertegenwoordigers van sportverenigingen uit onze gemeente. Hieruit kwam naar voren dat veel verenigingen zich zorgen maken over de hoge tarieven voor de binnensport. Daarnaast gaven ze aan in onzekerheid te verkeren over de komende jaren en te wachten op een plan van de gemeente. Dit plan kan namelijk effect hebben op de begroting die zij binnenkort vast moeten stellen.

Wij van het CDA vinden het belangrijk dat de sportvoorzieningen op het huidige niveau behouden moeten blijven. We willen ook dat de tarieven voor binnen en buitensport opnieuw beoordeeld worden en zijn daarom blij dat dit punt is opgenomen in het college-akkoord. Naar aanleiding van bovenstaande hebben we daarom de volgende vragen;

1. Klopt het dat u voor de zomer met een nieuw plan komt?
2. Is de herbeoordeling van de tarieven daar onderdeel van?
3. Zou u dit plan samen willen stellen met de betrokken clubs om zo een breed draagvlak te hebben?
4. Zou u een uiterste inspanning willen leveren om dit plan ruim voor de zomer aan te willen leveren zodat clubs er in hun begroting rekening mee kunnen houden?

Graag ontvangen wij de antwoorden binnen de daarvoor afgesproken termijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.