Logo_2018_1DOT_ICOON_CMYK
17 mei 2017

The show must go on

Leeuwarden wint de titel Culturele Hoofdstad voor het jaar 2018.
De bestuurders van Leeuwarden en Fryslân zijn dolblij, maar worden ook geconfronteerd met een enorme uitdaging.


Voor het CDA zijn een aantal zaken vanaf het begin van belang geweest. Het moet een feest worden voor alle Friezen. Ten tweede willen we er ook gewoon geld aan verdienen. Voor de toekomst moet dit ook gewaarborgd worden (de legacy) . Bij legacy gaat het om de vraag wat zijn de blijvende effecten? Niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk en cultureel.Ten slotte moet het ordentelijk geregeld en georganiseerd zijn.


In de jaren die volgen krijgt de mienskip steeds meer zicht op de nadere invulling van dit jaar. Waar het enthousiasme langzaam groeit worden er ook vragen gesteld. Hoe ziet het programma eruit, is er genoeg geld beschikbaar: zijn er voldoende sponsoren? In de afgelopen weken kwamen deze vragen in volle hevigheid weer terug.


Hoewel de organisatie op veel terreinen goed werk doet, blijken nu ook veel zaken niet op orde. Deze diagnose stellen de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester & Wethouders. De projecten zijn niet goed gefinancierd, de sponsorinkomsten lopen achter en er is geen geld voor marketing. Ook voor de legacy, de jaren na 2018, ontbreken een goed uitgewerkt plan en financiële middelen
Met name de legacy is voor het CDA altijd een belangrijke pijler onder het project geweest. Een reden om langzaam maar zeker steeds enthousiaster te worden. Het is voor ons dan ook bijzonder teleurstellend dat deze (financiële) problemen nu boven komen drijven. Maar beter nu dan later in het proces.


Over een half jaar is het zover, ‘the show must go on’. Gedeputeerde Poepjes en wethouder Feitsma stellen daarom de juiste oplossing voor. Een verbeterplan dat op veel terreinen de regie, vanuit de Stichting, terughaalt naar de provincie. Dit verbeterplan is het resultaat van eerder ingrijpen van de Provincie. Een externe controller heeft de afgelopen maanden meegekeken bij de Stichting. De rapportage was dusdanig dat Poepjes en Feitsma nu verscherpt toezicht gaan houden op de activiteiten van de Stichting. Zij nemen daarmee hun verantwoordelijkheid voor een jaar waarin onze stad en provincie nationaal én internationaal in de schijnwerpers staan.


Het CDA is de partij van Gespreide Verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de samenleving moet liggen. Als dat niet meer lukt moet de overheid kunnen ingrijpen. Kulturele Haadsted 2018 moet een feest zijn voor alle Friezen. We willen dat het goed georganiseerd is en dat we er nog jaren profijt van hebben. Daarom is het CDA content met het feit dat onze bestuurders nu hun verantwoordelijkheid nemen.


Dirk Sierd de Vries, fractievoorzitter CDA Leeuwarden
Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.