09 november 2022

Vaststellen begroting

Tijdens de raadsvergadering van 9 november is de begroting vastgesteld. Een bedrag van €649 miljoen. Dat is nogal een verantwoordelijkheid natuurlijk! 

We zijn blij met de financiële situatie van de gemeente, structureel is er iets meer ruimte maar bovenal is er incidenteel veel te besteden. 
Wij zullen blijven zoeken naar passende investeringen uit incidenteel geld maar met structurele effecten. 

Enkele punten uit ons verkiezingsprogramma komen ook goed naar voren in deze begroting. Hieronder enkele speerpunten; 

- Start met huisbezoek jongeren in de bijstand 
- Compensatie OZB op maatschappelijk vastgoed 
- Uitbreiden cultuureducatie 
- Financiering Wetsus 
- Autoluwe Eewal met ruimte voor groen 
- Meer bomen, minder onkruid 
- Aanpak intimidatie, dealers en drugspanden 

Een puntje hebben we nog toegevoegd aan de begroting; een motie ‘Wind in de Zeilen’. Hierin hebben we gevraagd voor een subsidie voor de skûtsjes uit onze gemeente; Grou, Huizum en Leeuwarden. Deze passen bij onze traditie en die moeten we koesteren. Een grote meerderheid in de Raad dacht er gelukkig net zo over! 

Vragen over de begroting en de bestedingen? Neem gerust contact met ons op!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.