14 juli 2021

WTC/Cambuur: Lening akkoord, meer subsidie niet

Bij de aanvankelijke besluitvorming over dit project heeft de fractie van het CDA aangegeven erg voor de ontwikkeling van het WTC gebied te zijn. Niet in de laatste plaats om de economische impuls en de opwaardering van het gebied.

Maar we hebben ook aangegeven de eerder vastgestelde subsidie als een uiterst bedrag te zien wat de Leeuwarder gemeenschap aan dit project mag besteden. Bij dat principe blijven wij. Wat nu voorligt is o.a. een lening. Deze lening is geen subsidie, maar een bedrag wat de gemeenschap weer terugkrijgt. Althans, dat is de bedoeling. Als de lening zonder risico was dan is ook het besluit als zodanig van vanavond wat mij betreft zonder risico.

Het hele voorliggende plan afpellend is dat denk ik de centrale vraag: in hoeverre is het risico van de gemeente aanvaardbaar. Gelukkig hebben we voor de beoordeling analyses van de dienst en van de accountant kunnen betrekken.  Naar onze mening zijn de risico’s aanvaardbaar en is het project het waard om deze constructie aan te gaan.

Heel duidelijk moet blijven dat onze principes in dit dossier overeind blijven staan:

  • Meer subsidie zal wat ons betreft niet gegeven moeten worden
  • De gemeente is slechts een deelpartner in dit geheel. Het welslagen van het project ligt  met name in handen van externe partijen
  • We moeten er van uit kunnen gaan dat we niet terug onderhandelen, m.a.w. dit is het!
  • De omliggende wijken moeten zo veel mogelijk ontlast worden, er mag niet vanuit gegaan worden dat voorliggend plan zorgt voor een minder gunstige situatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.