Abel Reitsma

Als raadslid, wethouder, jonge vader, gezinsman en docent mbo sta ik dicht bij kinderen, leerlingen, studenten en starters. Samenleven, samen doen. Dat is waar een gezin voor staat. Zo kijk ik ook tegen de samenleving aan. De overheid moet naast de burger staan in al zijn problemen. Daar sta ik pal voor. Niemand mag buiten de boot vallen. Jongeren hebben op school en thuis ondersteuning nodig. Starters verdienen een huis en stevige banen. Gezinnen gaan we ontlasten en niet verder belasten. Het CDA staat aan jouw kant.

Mijn sociaal contract voor Leeuwarden:

  1.  Uitbreiding van mbo-, hbo- en universitaire studies in Leeuwarden.
  2.  Gezinnen krijgen niet het paarse vuilnisdeksel op de neus: huisvuil wordt niet per kilo belast.
  3.  Meer betaalbare woningen voor starters, zowel in de stad als in onze dorpen. Denk aan ombouw van kantoren, het spoordok en scholen.
  4.  Korpsen, koren, muziekfestivals en het hele culturele aanbod gaan
  5.  We ondersteunen na een paar hele moeilijke jaren. Dat ze weer mogen opbloeien en te horen en te zien zijn in onze hele gemeente.
  6.  We investeren in ruimte voor het bedrijfsleven en steunen boeren in hun zorg voor voedsel en platteland.
  7.  We willen realistisch naar vergroening toe van de stad met een omslag naar duurzame en schone energie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.