Fokelien van der Meulen

Zichtbaar en bereikbaar. Dat wil ik zijn voor iedereen in onze gemeente. Al sinds mijn 19e ben ik lid van het CDA. Ik woon op een boerderij in het Leechlân bij Grou waar ik minischaapjes houd. Als praktijkmanager op de Schrans kom ik veel van u tegen. Met mijn praktische en doelgerichte instelling wil ik een schakel zijn tussen burgers en bestuur. Dan kom ik ter plaatse en onderzoek wat er aan de hand is. Daarna werken we aan een concrete oplossing. Dat is mijn stijl.

Leefbaarheid en veiligheid, hier sta ik voor: 

  1.  Vaarwater en havens zijn van grote waarde. Het vormt letterlijk een verbinding tussen de dorpen en de stad.
  2.  Boeren hebben ons landschap gevormd, zorgen voor ons voedsel en de werkgelegenheid. Die moeten toekomst houden. Verstik hen niet met regels.
  3.  Geen vaarweg door natuurgebied de Burd bij Grou.
  4.  Goede zorg voor kwetsbare mensen.
  5.  Meer woningen in dorp en stad.
  6.  Tegen mensenhandel in prostitutie.
  7.  Mantelzorgers ontlasten d.m.v. respijtzorg.
  8.  Leefbaar houden van dorpskernen: in het beschermd dorpsgezicht moeten huizen verkocht worden voor permanente bewoning.
  9.  Kwijtschelden van OZB voor dorpshuizen en sportvoorzieningen.
  10. Realisatie fietspad Kritewei en Stûkenwei.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.