Fokelien van der Meulen

Zichtbaar en bereikbaar. Dat wil ik zijn voor iedereen in onze gemeente. Al sinds mijn 19e ben ik lid van het CDA. Ik woon op een boerderij in het Leechlân bij Grou waar ik minischaapjes houd. Als praktijkmanager op de Schrans kom ik veel van u tegen. Met mijn praktische en doelgerichte instelling wil ik een schakel zijn tussen burgers en bestuur. Dan kom ik ter plaatse en onderzoek wat er aan de hand is. Daarna werken we aan een concrete oplossing. Dat is mijn stijl.

Portefeuilles: 

 • Plattelandsontwikkeling en landbouw 
 • WMO
 • Recreatie en toerisme 
 • Omgevingswet (samen met Jannie) 
 • Wijken en dorpenbeleid 
 • BOR

Wijken en dorpen: 

 • Grou
 • Wergea
 • Warten 
 • Reduzum 
 • Fries
 • Idaerd
 • Eagum 
 • Baard 
 • Jellum
 • Bears 
 • Wijkpanel Binnenstad 
 • MTV 
 • Aldlan

Contact? Email: [email protected]  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.