Aaltsje Meinderts

Ik ben geboren en getogen op het platteland in Midden Friesland, tussen een prachtig natuurgebied (Nationaal Park de Alde Feanen) en de stad Leeuwarden.

Ondernemer, mem en beppe.

Bestuurs- en praktische ervaring opgedaan door maatschappelijk actief te zijn in vrijwilligerswerk zoals schoolbestuur, jeugdwerk, kerkwerk, wereldwinkel, plaatselijk belang.

Actief binnen de Sint Martinusparochie Wergea/Warten.

In 2006 ben ik raadslid voor het CDA in Boarnsterhim geworden.

De belangen van de dorpen, de initiatieven aangereikt door de bewoners zelf, de leefbaarheid van het platteland, waren voor mij de moeite waard om me ook in 2014 beschikbaar te stellen voor de toen nieuwe gemeente Leeuwarden na de herindeling.

Nu, in 2018 heeft het bestuur me nog een periode gegund, om me in te zetten voor (alwéér) een gemeente die is uitgebreid. Vooral het gegeven dat er veel platteland werd toegevoegd, Leeuwarderadeel en een gedeelte van Littenseradiel, gaf mij motivatie om mijn kennis te kunnen delen met een vrij nieuwe fractie.

Inmiddels zijn we als fractie goed bezig; als team, maar ook op onze eigen portefeuilles.

Het eerste kwartaal van het jaar stond voor mij bol van de jaarvergaderingen van de dorps/plaatselijke belangen. Ik ga er graag naartoe. Daar krijg je nl. de input vanuit een dorpsgemeenschap.

Daarnaast is er in de gemeente een pilot gestart voor de nieuwe omgevingsvisie.

De invoering van de wet duurt nog wel even, maar met deze pilot in het buitengebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim kunnen we vast ‘oefenen’ over hoe de nieuwe wet zou moeten werken. Wat mij vooral aanspreekt in deze pilot, is dat de input vanuit de inwoners is gehaald, à la CDA!

Wat betreft de rest van mijn portefeuille: genoeg ontwikkelingen de komende tijd als ik denk aan b.v. duurzaamheid en energie en daar hoort ook het wonen bij. In de prestatieafspraken kunnen we daarover meedenken en praten.

Binnen de fractie ben ik woorvoerder voor:

Wijken- en dorpenbeleid, wonen, ruimtelijke ordening (dorpen), volkshuisvesting, beheer openbare ruimte, duurzaamheid en de nieuwe omgevingswet.

En samen met Jannie Atsma, ben ik voor de 34 dorpen de contactpersoon.

E-mail:
Aaltsje.Meinderts@leeuwarden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.