Jannie Atsma

Jannie Atsma uit Stiens. Ik ben getrouwd met Ale Nicolai en samen hebben wij twee volwassen dochters die niet meer thuiswonen. Naast volksvertegenwoordiger ben ik freelance tekstschrijver.  Tot 31 december 2017 werkte ik achter de schermen bij de gemeente Leeuwarderadeel en vanaf 17 januari voor de schermen. Daarnaast ben ik als trouwambtenaar actief in de gemeente Leeuwarden. Een prachtige baan die ik mag combineren met mijn werk als raadslid. Het sleutelwoord van raadslid en trouwambtenaar zijn is voor mij: echt verbinden. En dat kan ook door de portefeuilles die ik heb.

Cultuur, bibliotheek, Kulturele Haadsted en de legacy, communicatie, wijken en dorpen, emancipatie en inburgering, ouderenbeleid, emancipatie en publieke dienstverlening zijn de onderwerpen waar ik me mee bezighoud. Samen met Aaltsje Meinderts zet ik mij in voor de dorpen.

Naast (raads)werk is er tijd voor sport en muziek; met name de HaFaBrawereld (harmonie, fanfare en brassband) speelt een belangrijke rol in ons gezin.

U kunt me aanspreken op mijn verbindende rol tussen dorp en stad, ik ga graag met u in gesprek. Dát is CDA Leeuwarden, dichtbij, voor elkaar.

E-mail:
Jannie.Atsma@leeuwarden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.