Afval

• Vrijwilligers die zich inzetten voor het opruimen van zwerfafval worden elk jaar in het zonnetje gezet. De Himmelwike kan op financiële steun blijven rekenen. Hiervoor kan een deel van eventuele daling van de afvalstoffenheffing worden gebruikt.

• Graffiti die als overlast wordt ervaren moet worden aangepakt en verwijderd.

• Afval kan een grondstof zijn voor nieuwe producten. Het CDA steunt ontwikkelingen op dit gebied. Initiatieven die door het Innovatie Platform Fryslân en Omrin daarvoor in gang zijn gezet kunnen blijven rekenen onze steun.

• We behouden de drie milieustraten (Leeuwarden, Grou en Stiens). Deze zijn bereikbaar en efficiënt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.