Agrarische sector

• Wij willen geen verplichte onttrekking van goede landbouwgronden voor natuurontwikkeling en/of energieopwekking. Agrarische ondernemers werken in de natuur en weten als geen ander deze te koesteren en te beschermen voor een duurzame toekomst. In goed overleg met andere betrokkenen moet die toekomst worden vormgegeven.

• Het CDA vindt dat agrarische bedrijven moeten kunnen worden uitgezonderd van de bijdrage aan het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF).

• Toerisme en agrarisch ondernemerschap moet kunnen worden gecombineerd.

• Wegen met veel landbouwverkeer worden veiliger gemaakt, in overleg met de agrariërs. In overleg met de agrarische sector kan de gemeente komen tot een passende onderhoudsvorm van vele sloten en bermen in het buitengebied.

•De gemeente moet actief meewerken aan de totstandkoming van goed internet voor het buitengebied en de agrarische sector. Riooloverstorten in het buitengebied moeten worden gesloten, of minimaal worden voorzien van grotere bergingsbassins. Hiermee wordt voorkomen dat rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt.

• In overleg met de vertegenwoordigers uit de agrarische sector, zoals LTO, gaat de gemeente actief scholieren informeren over het agrarische bedrijf en de waarde die zij heeft in onze leefomgeving en de productie van eten en drinken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.