Bestuur

• De gemeente is open en transparant over de nevenactiviteiten van de burgemeester, de wethouders en ook de raadsleden. Raadsleden die persoonlijk betrokken zijn bij een bepaald onderwerpen, moeten zich afzijdig houden van het debat en de stemming. Zakelijke uitgaven door B en W moeten inzichtelijk zijn.

• De samenleving verandert: mensen willen steeds meer directe invloed. Als CDA staan wij daar open voor. Daar waar dat kan en wenselijk is, kunnen wijken, dorpen en andere maatschappelijke organisaties taken overnemen van de overheid.

• Het CDA is geen voorstander van het gebruik van referenda. Eén keer in de vier jaar kunnen de inwoners van onze gemeente stemmen op een kandidaat van een politieke partij. Tijdens en aan het eind van deze periode moeten raadsleden verantwoording afleggen over hun keuzes. De CDA-raadsleden zijn benaderbaar voor vragen en opmerkingen, gaan op werkbezoek en vergaderen in wekelijkse setting op het stadhuis, maar ook in de wijken en dorpen. Als partij organiseren wij regelmatig openbare activiteiten, waar u als inwoner van onze gemeente van harte welkom bent.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.