Communicatie

• Er komt een ‘track-en-trace’ voor ingediende vragen, zodat burgers en betrokken altijd kunnen zien hoe het staat met een vraag die uitstaat bij de gemeente. Heel gewoon in het bedrijfsleven, zo meteen ook in Leeuwarden.

• De openingstijden van het loket in Leeuwarden moeten meer worden aangepast aan de wensen van de inwoners. Zo is het handiger dat het loket op bepaalde dagen ook na werktijd open is.

• In onze gemeente is het Fries van even grote waarde als het Nederlands. Een brief in het Fries moet dus altijd in het Fries worden beantwoord en wie Fries spreekt aan het loket moet kunnen worden geholpen in zijn eigen taal. Naast Nederlands en Fries is ook Engels een belangrijke taal, waarin de gemeente desgewenst moeten kunnen communiceren. Internationale studenten, toeristen en ondernemers vragen hier meer en meer om.

• De gemeente ondersteunt scholen actief bij het aandacht geven aan meertaligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.