Drank en drugs

• Het CDA wil flink inzetten op het terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren. We ondersteunen voorlichting op scholen, voor ouders en op sportclubs. Bijzonder Opsporingsambtenaren worden actief ingezet bij controles om de verkoop van drank onder de 18 jaar te beletten. De straffen voor horeca en coffeeshops die alcohol en softdrugs aan minderjarigen verkopen worden verhoogd.

• Het CDA is tegen het vrijgeven van de sluitingstijden voor de horeca.

• Horecaondernemers in het centrum van Leeuwarden moeten rekening houden met bewoners van omliggende woningen.

• Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en wil mede daarom ook het hoge aantal coffeeshops in onze gemeente terugdringen. Er mogen geen coffeeshops in de dorpen gebouwd worden. Er komen geen nieuwe coffeeshops bij en bij sluiting wordt dat niet ergens anders gecompenseerd. Het CDA staat open voor de eventuele concentratie van bestaande coffeeshops, als die bijdraagt aan het tegenhouden en terugdringen van drugsoverlast in de wijken en dorpen. De gemeente gaat in gesprek met coffeeshophouders over het THC-gehalte, een van de werkzame stoffen in hasj en wiet.

• Het CDA is een fel tegenstander van experimenten waarbij de gemeente cannabis gaat verbouwen. Het signaal dat hier vanuit gaat is verkeerd en de problematiek rondom drugsmisbruik wordt niet opgelost. De gemeente maakt nu ook geen sigaretten.

• De gemeente blijft investeren in voorlichting op scholen over de risico’s van softdrugsgebruik.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.