Energie en duurzaamheid

• Wij streven naar een duurzame samenleving. De gemeente denkt mee met plannen van particulieren en bedrijven om energie op te wekken of om woningen en/of bedrijfsgronden en -panden te verduurzamen. Ook meedenken en deels mee financieren van wijk- en dorpscoöperaties moet mogelijk zijn.

• Windenergie in onze gemeente moet mogelijk zijn, naar aard en schaal. De windmolen in Reduzum mag worden vervangen door een hogere en modernere variant. Deze molen draagt bij aan een schoner milieu en is economisch en sociaal van grote invloed op de leefomgeving in de betrokken dorpen.

• Het CDA is tegen gas- en proefboringen in onze gemeente. We willen geen risico lopen op aardbevingen en bodemdaling.

• Voor initiatieven op het gebied van zonne-energie moet draagvlak zijn en ze moeten passend zijn qua aard en schaal. Een zonnepark van 40ha ten noorden van Wirdum is voor het CDA ondenkbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.