Evenementen

• Grote evenementen kunnen het culturele klimaat versterken en bijdragen aan de leefbaarheid van stad en dorp. Ook in economisch opzicht kunnen grote evenementen van betekenis zijn. Wij vinden het daarom goed om – in geval van een dergelijk brede versterking – dit soort evenementen te ondersteunen. Dat kan onder andere door te investeren in festivalterreinen.

• Evenementen kunnen, afhankelijk van de aard en grootte, worden gehouden op het Oldehoofsterkerkhof, het Wilhelminaplein en de Groene Ster. Voor andere locaties is eerst afstemming nodig.

• Een evenement is voor de één een feest, maar kan voor een ander overlast betekenen. Aanvragen voor vergunningen moeten daarom langer en duidelijker ter inzage liggen. Eventuele bezwaren moeten zo snel mogelijk en vóór de datum van het evenement worden behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.