Integratie

• Migranten doen volwaardig mee in onze samenleving. Goede taalvaardigheid en scholing vergroten de kans op werk. Daarom zijn we veeleisend en vragen we migranten hiervoor ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Migranten die niet willen meewerken aan een goede integratie worden gekort op hun bijstand.

• We willen extra mogelijkheden voor migrantenvrouwen om bij het onderwijs van hun kinderen te worden betrokken, de taal te leren en werk te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door taalonderwijs voor migranten op de school van hun kinderen aan te bieden. Samen met het vmbo wordt gekeken naar een vervolgopleiding op het inburgeringsexamen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.