Jongeren

• Het CDA wil de komende periode niet bezuinigen op jongerenwerk. Jongerenwerk is nodig; naast armoede is ook alcohol- en drugsproblematiek in sommige dorpen en wijken een groot probleem. Daarom moet er aandacht komen voor de langere termijn, zodat er ook écht iets opgebouwd kan worden.

• Er moet aandacht zijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en voor verwarde en/of depressieve jongeren. Jongerenwerk en de relatie met Jimmy’s, dorpsbelang en jeugdbestuur, kunnen hier een preventieve rol vervullen. Jimmy’s is een ontmoetingsplek voor jongeren waar zij terecht kunnen met al hun vragen en ideeën.

• Er moet ook hulpverlening zijn voor jongeren ouder dan 18 jaar: veel problematiek houdt bij die leeftijd immers niet op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.