Kennis en innovatie

• Het CDA ziet heel Leeuwarden als campus: een omgeving waarin kan worden geleerd en getest. De hele gemeente is een netwerk van campussen – de watercampus, energiecampus, Dairy campus, UCF en kenniscampus – die met elkaar zijn verbonden. De faciliteiten van deze campussen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

• We willen Leeuwarden blijven ontwikkelen als Kennisstad. Daarbij richten we ons op drie gebieden om in uit te blinken:
- Watertechnologie
- Energie
- Dairy

• De gemeente moet dit structureel ondersteunen, met name via de Dairycampus, Wetsus en RUG/Campus Fryslân, maar ook door intensief samen te werken met onze mbo- en hbo-instellingen.

• De gemeente bevordert de afstemming tussen beroepsgericht en hoger onderwijs, bedrijfsleven en topinstituten met het oog op het bieden van zoveel mogelijk kansen voor een optimale ontwikkeling van jongeren.

• We willen een academisch topklimaat ontwikkelen in Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden draagt daarvoor, in overleg met de betrokken partijen in Leeuwarden Studiestad, bij aan de ontwikkeling van Leeuwarden als studentenstad.

• We willen stimuleren dat het onderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven. Kennis en innovatie worden namelijk beter ontwikkeld als de opleidingen en onderzoek aansluiten op de vraag naar arbeid.

• Circulaire economie is in opkomst. Met circulaire economie bedoelt het CDA het hergebruiken van grondstoffen. Fryslân en de gemeente Leeuwarden vervullen hier al een rol in. Het CDA wil deze rol stevig door ontwikkelen de komende jaren om het onderwerp rentmeesterschap verder vorm te kunnen geven in het hergebruik van grondstoffen.

• De sustainable development goals van de Verenigde Naties zijn doelen die ook voor gemeente Leeuwarden gelden. Deze doelen willen we, in samenwerking met de kennisinstellingen in onze gemeente, gebruiken voor het verder uitzetten en ontwikkelen van de Leeuwarder innovatiekalender.

• De Citydeals moeten leiden tot innovatieve ideeën en plannen om maatschappelijke, sociale, en economische uitdagingen aan te gaan. Leeuwarden moet zich blijven inzetten om, in overleg met het Rijk, lokale oplossingen te zoeken voor landelijk bekende uitdagingen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.