Omgevingswet

In 2019 of 2020 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt de wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Hierbij worden veel bevoegdheden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Deze nieuwe wet is nu nog volop in ontwikkeling. Het CDA zet zich bij de ontwikkeling van de Omgevingswet nadrukkelijk in voor de volgende punten:

• In het omgevingsplan, dat de gemeente moet maken, moeten regels worden opgenomen voor de bescherming van ons cultureel erfgoed.

• Er moet ruimte zijn voor maatschappelijke en lokale initiatieven.

• Inwoners en ondernemers worden betrokken bij het opstellen van een toekomstvisie, waarbij wordt gekeken naar de beste economische kansen voor een dorp, stad of regio.

• Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen en daarbij te experimenteren. Waar nodig schrappen we daarvoor regels, passen we die aan of maken we ze flexibeler. Ondernemers moeten ook tijdelijk gebruik kunnen maken van bestaande bouw of nieuwbouw kunnen realiseren, zonder dat dit direct prijs opstuwend werkt voor zittende ondernemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.