Onderwijs

• Het CDA is voorstander van de maatschappelijke stage. De gemeente bevordert deze stage door zelf stageplekken te bieden en door in contacten met maatschappelijke organisaties het belang van deze stage onder de aandacht te brengen.

• Nog meer schoolpleinen kunnen ‘groen’ worden, want spelen in een tuin is veel leuker dan op stoeptegels! We vinden het belangrijk dat kinderen, naast spelen op een tablet, ook leren om smerig te worden en in de natuur te spelen.

• Scholen hebben op allerlei manieren te maken met maatschappelijke problemen. Versterking van het pedagogisch klimaat kan bijdragen aan het greep krijgen en houden op de problemen. De gemeente kan daarbij behulpzaam zijn door sociale teams nauw te betrekken bij vroegtijdige signalering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.