Zorg en sociale zaken

Het CDA is een partij die er voor iedereen wil zijn: voor gezonde en minder gezonde mensen, voor jong en oud, arm en bemiddeld. Soms hebben bepaalde groepen wat meer aandacht nodig, bijvoorbeeld de ouderen en gezinnen.

De afgelopen jaren is fors bezuinigd op de zorg en dat voelen we nu nog steeds. Minder plaatsen in het verzorgingshuis en zwaardere toelatingseisen. Dit maakt met name de ouderen erg onzeker. Ook de vraag naar handen aan het bed wordt groter: door de arbeidsomstandigheden zijn er steeds minder jongeren die nog in de verpleeg- en ouderenzorg willen werken. Het wordt een hele uitdaging voor de instellingen en de gemeente om dit tij te keren. Het CDA gaat deze uitdaging niet uit de weg.

Door de vele bezuinigingen zijn er ook steeds meer mensen die het financieel moeilijk hebben. Hierdoor zijn er steeds meer kinderen die in armoede opgroeien. Wij willen deze gezinnen ondersteunen door laagdrempelige armoedevoorzieningen te behouden. Mensen die een uitkering ontvangen moeten zo goed mogelijk worden begeleid naar regulier werk. Het CDA vindt dat van deze personen op grond van de Participatiewet een tegenprestatie moet worden gevraagd zonder verdringing van betaald werk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.