Ouderenzorg

Op de ouderenzorg is in verhouding meer bezuinigd dan op andere categorieën, terwijl er steeds meer ouderen bij komen. Daarom wil het CDA in de komende vier jaar meer aandacht voor de ouderenzorg.

• Het CDA wil dat de gemeente ondersteuning biedt aan initiatieven die zorg dichtbij willen realiseren, bijvoorbeeld zorg na ontslag uit het ziekenhuis, dagbesteding, ontmoeting en vervoer. Er wonen steeds meer kwetsbare mensen thuis die deze extra zorg hard nodig hebben. Domotica kan hierbij ook een oplossing zijn: technische oplossingen die het mogelijk maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

• Door gezondheidsproblemen te voorkomen kunnen ouderen langer gezond thuis blijven wonen. Dit is een taak van de gemeente die tot nu toe onderbelicht is en waar samen met sociale wijkteams, zorginstellingen en scholen meer op moet worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting over dementie, eenzaamheid, depressie, valpreventie en inbraakveiligheid.

• Bewoners van aanleunwoningen zijn in de afgelopen jaren steeds minder mobiel geworden. De gemeente en zorginstellingen moeten samen de mobiliteitsproblemen van deze groep ouderen verhelpen en voorkomen. Vrijwilligers kunnen hierin een grote rol spelen.

• Er moeten voldoende woningen zijn waarin wonen en zorg wordt gecombineerd, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente moet waar mogelijk nieuwe woonvormen voor ouderen ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.