Prins Hendrikbrug en Oostelijke vaarroute

In de afgelopen raadsperiode is in de gemeente Leeuwarden veel gesproken over het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug en het beter bevaarbaar maken van de Oostelijke Vaarroute. Voor de brug is ongeveer €5 miljoen nodig, voor de Oostelijke Vaarroute nogmaals €5 miljoen. Het CDA wil deze bedragen hier vooralsnog niet in investeren. Deels omdat wij andere infrastructurele investeringen belangrijker vinden maar ook omdat wij andere financiële uitdagingen voor de gemeentelijke begroting zien. Eventuele besluitvorming en financiële afwegingen omtrent dit onderwerp zijn in november 2017 geagendeerd in de Leeuwarder gemeenteraad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.