Prostitutie

• We dulden geen mensenhandel! Het CDA zet daarom sterk in op handhaving van de regels rond prostitutie. Met name de kwetsbare vrouwen die werkzaam zijn in deze branche verdienen onze primaire aandacht en zorg. Daar waar prostitutie is toegestaan, moeten voorzieningen komen die prostituees een uitweg biedt. Maatschappelijke initiatieven met ditzelfde doel kunnen waar nodig worden ondersteund.

• Prostitutie moet worden gecentreerd op één punt, met goed toezicht en controle op illegale activiteiten.

• In de komende periode moeten plannen worden ontwikkeld om het gebied op de Weaze op te knappen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.