Sport

• Er moet een nieuwe visie op sport komen met daarin goede voorbeelden. De sportimpulsen zoals deze gegeven zijn en worden in de wijk Nylân bijvoorbeeld: hiermee wordt op wijkniveau de samenwerking gezocht tussen sociale wijkteams, de gemeente en het onderwijs.

• Het huidige sportvoorzieningenniveau in de gemeente willen we behouden. BV Sport krijgt zelf de beschikking over de winsten van de BV en kan daarmee naar behoefte investeringen doen en eventuele knelpunten snel oplossen. Er mogen afwijkingen zijn in de tarieven tussen de verschillende accommodaties. Zo kan het zwembad in Stiens voor een goedkoper tarief gehuurd worden dan de Blauwe Golf, aangezien die exploitatie goedkoper is.

• Het CDA bepleit een onderzoek naar de mogelijke herinvoering van schoolzwemmen. Hierbij moet ook de verantwoordelijkheid van ouders expliciet een plaats krijgen.

• Het CDA is een voorstander van de verplaatsing en nieuwbouw van een nieuw stadion voor SC Cambuur. Wij zien een rol voor de gemeente als het gaat om de gebiedsontwikkeling. Aan een nieuw voetbalstadion van Cambuur willen we echter niet meebetalen. SC Cambuur blijft een zelfstandig bedrijf en is daarmee zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.